Faragott szimbólumok, kompozíciók

 

Különböző jeleket, jelzéseket már a csoportban élő ősemberek is használtak. Személyes tárgyaikat megkülönböztető jelekkel látták el (színes földfestékkel festve, fekete faszénnel rajzolva). Egy-egy csoport, törzs testre festett jelekkel is megkülönböztette magát a másiktól. Példa lehet erre az ausztrál őslakosok, a régi afrikai és indián törzsek testfestése.

Az ősidőkben rajzolt, festett kompozíciók is születtek. Barlangok falán és sziklákon ma is láthatók vadászatról szóló és a hiedelem-világhoz kapcsolódó figurális jelenetek. Kompozíciókkal meséltek el megtörtént eseményeket, jelenségeket, elképzeléseket.

Napjaink is tele vannak jelekkel. Elég ha csak a közlekedési táblákra gondolunk, vagy ha az útbaigazító és egyéb információt hordozó piktogramokat megfigyeljük.

Az írás megjelenéséig az emberek gondolataik maradandó kifejezésére jelképeket (szimbólumokat) használtak. Festették falra, karcolták, vésték agyagtáblákba, fémbe, faragták kőbe, fába.

A népi kultúránkban a pásztorfaragásokon figyelhető meg a legjobban a jelkép használat. Önálló motívum és motívumokból álló kompozíció formájában.

Mik is ezek a jelképek?

- A témakör óriási! Több könyvet betölt az erről szóló szakirodalom. Kiterjedtebb tanulmányozásukhoz őszintén ajánlom a Jelképtár és A szimbólumok világa című alkotásokat.

Azért néhány jellegzetes szimbólumról essék itt is szó:

Világfa: Hagyományozódott hiedelem a Világról, a helyi varázslók, sámánok  közvetítésével. Megjelenése általában több részre tagozódó, égbenyúló növény formájában, ahol a föld vonal alatti részben a pokol, az alvilág szörnyei találhatók. A föld feletti sávban megjelenik az ember és környezete, majd az égi mezőben a Nap, a Hold és a csillagok, a túlvilág sematikus jelképei.  

a Világ teremtését ábrázoló sámánisztikus ábra a csontedény fedelén

Életfa: Hasonlóan a világfához a leggyakoribb ábrázolás a földből az ég felé törekvő, szerteágazó fa, egyéb növényi forma, csúcsán az éltető Napot jelképező kerek virággal (rózsa, rozetta), vagy tulipánnal.

Emberi életet, az élet fontos eseményeit is ábrázolhatja faragott virágkompozíció. 

Ebben például:

- a tőhöz közel a lekonyult virág, vagy levél az elhunyt ősöket;

- a termékenységet, születést virágbimbó, gyümölcs;

- a nőt és különböző életfázisait pl. egyre nyitottabb tulipán fajták;

- a férfit csillag jellegű rozetta, szegfű, vagy fordított szívből sarjadó virág;

-a csúcshoz közel az élet folytatását, a gyermeket: a csírázó mag, a nyíló bimbó jelképezhetik.   

          

karcolt életfa ábrázolás egy finn-ugor faedényen

életfa ábrázolás szaru ivótülkön

Égitestek: Nap-jelkép a kör, kör sugarakkal, sugaras rozetta, 12 vagy 24 osztású egyéb rozetta, domborfaragott napraforgó virág;

sugaras Nap ábrázolás kaputáblán

Hold-jelkép: kör függőleges átlóval és sötétített Hold-mezővel, vagy Hold-sarló;

Csillagok: függőleges és vízszintes vonal átlókkal; a csillagképeket általában figurálisan, vagy Zodiákus-jelükkel ábrázolják.  

a Szűz zodiákus jele, fölötte a Vénusz csillaggal

 

Víz jelkép: hullámos vagy un. zegzugos (cikk-cakk) vonal.  

a szaruedényen az életfa díszítményt alul- felül zeg-zúgos vízvonal veszi közre

ez feltételezni engedi, hogy az alkotó víz közeli környezetben él

 

Tűz jelkép: a láng, lángcsóva ábrázolása  

a csont-fa dohányzókészlet hamu- és gyufatartóján tűz jelképek

 

Idő jelkép: az idő múlását, a napok, hónapok, az évszakok változását forgó rozettával (svasztika), vagy kerékkel jelzik. A svasztikában kör formában, központból kiinduló 3-6-12 körbefutó láb, vagy ívelt virágszirmok, ívelt sugarak találhatók. Faragásban az óra ábrázolása igen ritka.  

a mozgást, körforgást jelképező kerék, és termékenységet jelképező hal egy ivóedényen

 

Föld jelkép: Körvonal, benne függőleges és vízszintes körátló; egyes ábrázolásokban a földhalom ( és belőle kibújó növény), Glóbusz-kép, de Földnek értelmezhető a virágcserép, amelyből virág (mint életfa), vagy virágkompozíció növekedett.

földhalomból növekedő életfa kompozíció, ládika oldalán

 

Magyarság jelkép: a címerünk;  a turul (sas) madár, a griff, az aranyszarvas (szarvai között a Nap-koronggal),  Erdélyi fejfák csúcsán a  tulipán.  

 

Szerelem jelkép: a szív, a lángoló szív, a nyitott szívből burjánzó virágcsokor, a galambpár, a kezében rozmaring ágat tartó leány, a két pontból induló, majd összecsavarodó virág, összefonódó kígyók.

            

 

Élettér, birtok jelkép: a keret. Megfigyelhető, hogy a kompozíciós faragások nagy többségét (sokszor nagyon díszes) faragott keret határolja. Ez értelmezhető a rend jelképeként, az érzelmi kitörés határaként, Erdélyben a „hímesség földje”-ként, és egy esztétikailag is szükséges elemként.  

        

 

Termékenység, születés jelkép: egyedi motívumként, vagy kompozícióban a hal, a gyümölcs, a tojás, a virágbimbó.

           

                               tavasz, újjászületés                összefonódó halpár

 

Halál jelkép: kaszás figura, kereszt, kompozíciókban a lekonyuló virág vagy levél.

Az ezen az oldalon szereplő korábbi témakörökhöz őszintén ajánlom az

A FAMŰVES KÉZMŰVES KISMESTERSÉG valamint a FARAGÓISKOLA

című szakkönyveim ismeretanyagát. Róluk információ a kezdőoldalon található.

 

Vissza a kezdőoldalra ...Viszont látásra!

Szabó Béla, faragó népi iparművész

Elérhetőségem: e-mail cím: fa@faragosuli.hu
Tel: 06-20-914-8508 (munkaidőben)