Faműves szakma tanulási lehetőség; szakmunkásvizsga.

Azonnal felvetődik a kérdés: Miért kell a faragást tanulni?... hiszen ahhoz minden ügyes kezű férfiember ért! Meg azután: Mi az hogy faművesség? Megcsinálok én fából mindent ami kell nekem!

Igen, ...de más dolog otthon barkácsolgatni, gyöszötölni a fát napokig, és más dolog ebből a mesterségből megélni, profiként dolgozni.
A régebbi időben igen sok, neves faragó, faműves lett önképzés során népművész, népi iparművész, -mert akkor lehetett így is- de ezzel sok-sok vesződés, kínlódás járt. (És akkor még nem is beszéltünk a hiányos szakelméleti háttérről!)
Előfordulhatott, hogy valaki kitűnő faragóvá képezte magát, csak éppen nem kapott faragásra megrendelést!
Ma már szinte luxus, ha valaki csak egyféle munkához ért.

Az élet úgy hozta, hogy nagy igény van sokoldalúan képzett, mívesen tevékenykedő fás szakemberre. Ezt szolgálja a szakképzés a kilencvenes évek eleje óta .
Tehát faműves az a képzett szakember, aki univerzális faragó tudása mellett ért minden olyan fa, csont, szaru és dísztök anyagú tárgy elkészítéséhez, javításához és restaurálásához, amely része népművészetünknek, népi tárgykultúránknak.
A faművesség célja: népművészetünk tárgyi világát, forma- és díszítmény kincsét átmenteni jelenünkbe és a jövőnk számára. Feladatunk: olyan termékeket, alkotásokat készíteni, amelyek hagyományhordozók, mégis jól beilleszkednek életterünkbe.

A faműves szakma az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szerepel. A szakma OKJ száma: 31 215 02. Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció.

Betölthető foglalkozás:

- egyéb művészeti foglalkozások (FEOR 3729);

- egyéb faipari foglalkozások (FEOR 7349);

- játék, bazáráru-, sportszer-készítő, -javító (FEOR 7514).

A középszintű szakképzés faipari és faműves témakörökben folyik. Időtartama két év. Ez idő alatt a tanulónak mintegy 2600 foglalkozási órát kell teljesíteni, a nyári gyakorlattal együtt. A kötelező nyári gyakorlat az első év végén 120-140 órás.

 

A képzés szakelméleti tantárgyai:
anyagismeret, szakismeret, gépészeti ismeretek,  szakrajz-szerkezettan, népművészet-néprajz, gazdasági (vállalkozási) ismeretek.
Kötelező közismereti tantárgyak:
művészettörténet, rajz, számítástechnika, testnevelés.
Az elméleti órák és a szakmai gyakorlat óráinak aránya 30 – 70 %.

A szakmai képzés feltétele a 10. osztály elvégzése és a pályaalkalmasság. Érettségivel, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők is részt vehetnek a nappali oktatásban 23 éves korig.

Budapesten és vonzáskörzetében lakó érdeklődők jelentkezhetnek a Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája Titkárságán 1203 Budapest Ónodi utca 14. sz. Tel: 283-0893

A szakmunkásvizsga (szakképesítő vizsga) a két év tanulási időszak után következhet, amennyiben az oktató a tanulót arra érdemesnek tartja. Ennek reális megítélésében segítséget nyújt az addig teljesített szintfeladatok érdemjegye és a tapasztalt szakmai hozzáállás.

A második év vége felé a tanulók egyéni tervezés vagy oktatói utasítás alapján, több hetes munkával un. vizsga remeket készítenek. A termék velejárója a rajzos szakmai dokumentáció is.

 


Az írásbeli vizsgát (vagy a szakdokumentáció értékelését) követően szakmai gyakorlati vizsgafeladatot kap a jelölt. Miután a vizsgáztató bizottság értékeli a gyakorlati feladatot és a vizsga remeket, következik a szóbeli vizsga: szakismeret, gépismeret, munkavédelem, anyagismeret, néprajz-népművészet tételekből. A szóbeli vizsga után a bizottság eredményt hirdet.

 

Elhelyezkedés:
A faműves szakmunkás bizonyítvány birtokában, lehetőség van elhelyezkedni famegmunkálással foglalkozó, valamint egyéb - ehhez kapcsolódó - művészeti szakterületeken.
Lehetőség van vállalkozás indítására fő- vagy kiegészítő tevékenységben. Természetesen, javasolt a továbbtanulás is, például.: faipari szakközépiskolában, vagy a rokonszakmák területén ( faesztergályos, faszobrász, hangszerkészítő, műbútorasztalos, stb.).

A szakmáról és a társuló szakmai területek ismeretanyagáról tájékozódhatsz az

A FAMŰVES KÉZMŰVES KISMESTERSÉG című szakkönyvemből.

Erről bővebb információ a honlap kezdőoldalán található.

 

Vissza a kezdőoldalra ...Viszont látásra!

Szabó Béla, faragó népi iparművész

Elérhetőségem: e-mail cím: fa@faragosuli.hu
Tel: 06-20-914-8508 (munkaidőben)